Hugo Kranenburg
GZ-psycholoog

BIG-reg.: 89049155625
AGB-code praktijk: 94005170

AGB-code persoonlijk: 94059766

Huisarts

Luria levert Generalistische Basiszorg GGZ.

De verwijzing kan gericht worden gericht aan drs. H. J. Kranenburg, GZ-psycholoog. Van het onderzoek en eventuele begeleiding vindt in een samenvattende brief terugkoppeling plaats. 

Uiteraard ten alle tijde bereid tot nader overleg.

AGB-code praktijk: 94005170
AGB-code persoonlijk: 94059766

Molenlaan 39-g