ADHD gaat vaak samen met andere stoornissen of problemen. Het is voorstelbaar dat concentratieproblemen op jonge leeftijd op latere leeftijd kunnen leiden tot moeite met studeren, met vasthouden van werk eof relaties. ADHD gaat aan de andere kant ook samen met 'positieve' eigenschappen als energiek, creativiteit, ondernemingszin. De uitdaging is er altijd in gelegen om het dynamische krachtveld zo goed mogelijk te leren beheersen.

AD(H)D volwassenen

Van ADHD/ADD spreken we als er sprake is van dermate ernstige problemen met concentratie, planning en/of impulscontrole dat je ernstig gehinderd wordt in je sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren. De hinder kan bijvoorbeeld bestaan uit vastlopen in opleiding, relaties of werk, maar kan ook bestaan uit de forse (en vermoeiende) inspanning die voortdurend verricht moet worden om als het ware op de been te blijven. En dat vaak al vanaf (basis)schoolleeftijd. 

Onderzoek is gericht op het in beeld brengen van vaardigheden in relatie tot dat wat niet lukt of moeizamer verloopt. Vaak is door dit laatste het zicht op potentieel en sterke kanten vertroebeld geraakt.

Opzet

Onderzoek omvat 1 of 2 dagdeel en bestaat onder meer uit nader neuro-cognitief onderzoek voor een indruk van sterke/zwakke kanten als het gaat om inzicht, geheugen, aandacht en concentratie. Hiervoor wordt mede gebruik gemaakt van de QB-test.

Vervolg

De effecten van ADHD hebben vaak betrekking op studie (vastlopen), werk (burn-out), administratie (geen overzicht) of zelfbeeld (onzekerheid, overspannenheid). De aanpak kan gericht zijn op het verbeteren van de concentratie en focus middels medicatie en training. Coaching kan zinvol zijn om routines te onderzoeken, effectiever te gaan plannen en keuzes te overwegen. Op verschillende manieren kunnen we hier richting aan geven.

Behandeling

Behandeling van ADHD kan bestaan uit bewustwording (weten wat de ad(h)d betekent), coaching (hoe ga je om met je klachten en met je krachten), eventueel medicatie, aanpassen van levensstijl (voeding, rust, beweging).