user_mobilelogo

Kosten onderzoek
Niet alle onderzoeken worden vergoed vanuit de gemeente of de verzekeraar. Intelligentieonderzoek valt bijvoorbeeld buiten de vergoedingen. Ook wordt onderzoek naar dyslexie of dyscalculie niet altijd vergoed. Gaat het om onvergoede trajecten dan hanteren we de volgende tarieven:

Intelligentie-onderzoek: € 270,00
Dyslexie, Dyscalculie: € 385,00 (conform eigen risico)
ADHD, autisme: € 385,00 (conform eigen risico)

 

Verwijzing huisarts
Een verwijzing van de huisarts is altijd nodig als onderzoek/behandeling gedeclareerd kan worden bij de gemeente of de verzekeraar.


Jeugdzorg
Sinds 2015 valt de Jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Gemeentes hebben zich georganiseerd in regio's en per regio zijn contracten afgesloten met zorgaanbieders uit die regio. 
Voor de Jeugdzorg heeft Luria voor 2020 een contract afgesloten met de regio Holland-Rijnland. Met de regio Haaglanden is voor 2020 een overbruggingscontract afgesloten.
Met een verwijzing van de gemeente of van de huisarts wordt het onderzoeks- en behandeltraject vergoed. 
Komt u van buiten de regio Holland-Rijnland dan wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de gemeente. Neemt u in dat geval rechtstreeks contact op voor het overleggen van de (overzichtelijke) kosten. 

Volwassenen 
Met de volgende verzekeraars (18+) is voor 2018 een contract afgesloten: 

 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ (Multizorg)
 • CZ-groep
 • VGZ-groep
 • DSW
 • Zilveren Kruis/Achmea
 • Caresco

Een verwijzing van de huisarts voor een Generalistisch Basistraject GGZ is altijd noodzakelijk voor vergoeding. Houd ook rekening met een verplicht eigen risico (in 2017 € 385,-).
Bij het declareren van een traject worden vaste tarieven gehanteerd die door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn vastgesteld. Er zijn in het algemeen 3 trajecten mogelijk: kort, middel en lang. 
Indien geen contract is afgesloten, hangt de vergoeding af van de verzekeraar en specifieke polis. Meestal gaat het dan om een percentage van het officieel vastgestelde NZA-tarief of van het gecontracteerde tarief. Het is raadzaam om vooraf bij uw verzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg. 
Informatie over de NZA-tarieven: Tarieven NZA


Onvergoede zorg
Niet alle onderzoeken/trajecten worden vergoed vanuit de gemeente of de verzekeraar. Intelligentieonderzoek valt bijvoorbeeld buiten de vergoedingen. Ook wordt onderzoek naar dyslexie of dyscalculie niet altijd vergoed. Gaat het om onvergoede trajecten dan hanteren we de volgende tarieven:

 • Intelligentie                       € 270,00
 • Dyslexie, Dyscalculie                       € 385,00
 • ADHD, autisme                               € 385,00
 • Neuro-psychologisch onderzoek        € 385,00

Een verwijzing van de huisarts is dan niet niet nodig.