Kosten onderzoek

Niet alle onderzoeken worden vergoed vanuit de verzekeraar. Intelligentieonderzoek valt bijvoorbeeld buiten de vergoedingen. Ook wordt onderzoek naar dyslexie of dyscalculie meestal niet vergoed.

Tarieven


Jeugdzorg
Sinds 2015 valt de Jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Gemeentes hebben zich georganiseerd in regio's en per regio zijn contracten afgesloten met zorgaanbieders uit die regio. 
Voor de Jeugdzorg heeft Luria voor 2024 een contract afgesloten met de regio Holland-Rijnland en de regio Haaglanden, met uitzondering van de gemeente Den Haag. 
Met een verwijzing van de gemeente of van de huisarts wordt het onderzoeks- en behandeltraject vergoed. 
Komt u van buiten de regio Holland-Rijnland dan wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de gemeente. Neemt u in dat geval rechtstreeks contact op voor het overleggen van de (overzichtelijke) kosten. 

Volwassenen 
Met de meeste verzekeraars (18+) is voor 2023 en 2024 een contract afgesloten, waaronder o.m.:

  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ (Multizorg)
  • CZ-groep
  • VGZ-groep
  • DSW
  • Zilveren Kruis/Achmea
  • Caresco

Met Menzis is geen contract afgesloten. 

Een verwijzing van de huisarts voor een Generalistisch Basistraject GGZ is altijd noodzakelijk voor vergoeding. Houd ook rekening met een verplicht eigen risico (in 2023 € 385,-).

Vanaf 2022 wordt gefactureerd op basis van het Zorgprestatiemodel. Informatie hierover is hier te vinden: 

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf


 

Verwijzing huisarts

Een verwijzing van de huisarts is altijd nodig als onderzoek/behandeling gedeclareerd kan worden bij de gemeente of de verzekeraar.