user_mobilelogoContact uitsluitend via
Email: hjkranen@luria.nl
Zorgmail: luria@zorgmail.nl
Bericht: 06 - 39 34 35 28

Afspraken 
maandag t/m donderdag

 

Heb je een vraag over AD(H)D, autisme, intelligentie, leren, etc?

Mail je vraag! 
hjkranen@luria.nl

 

Kind en jeugd

Uitgangspunt vormen overzichtelijke trajecten, waar onderzoek het startpunt vormt voor inzicht, advies en vervolg. Gaat het om intelligentieonderzoek dan volstaat meestal 1 afspraak waarna de bevindingen direct besproken worden. Diagnostisch onderzoek bestaat uit een oudergesprek, twee afspraken voor het eindonderzoek en een adviesgesprek. We hechten, waar mogelijk, aan nauwe samenwerking met school. Als de uitkomst van het onderzoek ook voor school relevant is, kunnen we in overleg met ouders een adviesgesprek op school plannen. Van het onderzoek wordt verslag gedaan in een samenvattende brief voor ouders en huisarts.

Volwassenen

In het algemeen betreft het onderzoek twee afspraken van 2 uur, bestaand uit diagnostisch gesprek en uitgebreid neurocognitief onderzoek. Aansluitend bespreken we in een adviesgesprek de bevindingen, advies en vervolg. Van het onderzoek wordt verslag gedaan in een samenvattende brief voor cliënt en huisarts.