Nadere vragen? Vooroverleg?

Email: hjkranen@luria.nl
Telefoon: 071-3626221
Bericht: 06-39343528

Ouders

Wat vertel je aan je kind of puberzoons of -dochter dat hij of zij morgen, volgende week of misschien zelf straks naar een meneer of mevrouw toegaan voor 'een onderzoek'?

Meestal is de aanleiding voor het onderzoek de beste ingang om te vertellen dat jullie als ouders graag willen weten hoe jullie je zoon of dochter kunnen helpen met bijvoorbeeld school, omgang met vriendjes, met opletten in de les. Wij zijn er geen voorstander van om bij kinderen een onderzoek te brengen als: Die meneer gaat kijken of je ADHD hebt of dat er iets anders met je is. Probeer altijd aan te geven dat het gaat om te kijken hoe jullie of de leerkracht beter kunnen helpen. Bij kinderen vanaf groep 7 is de aanleiding beter te overleggen en weet jullie zoon of dochter vast ook goed aan te geven wat hij/zij hoopt dat beter zou kunnen gaan.

Onderzoek bestaat bij jongere kinderen vaak uit: vragen stellen over hoe het gaat, taken doen als puzzelen, tekenen, een spelletje doen. Bij de oudere kinderen neemt een gesprek een belangrijker plaats in, naast tests voor concentratie, onthouden, intelligentie.  Vaak doen we ook een deel van de tests op de computer.

Vertellen wat er gaat gebeuren kan voor veel jonge kinderen belangrijk zijn om minder zenuwachtig te hoeven zijn. Dit geldt vrijwel alleen voor de eerste afspraak, daarna weten ze hoe het gaat. Wat we dan altijd doen is eerst met ouders en kind gezamenlijk kennismaken, vertellen wat we gaan doen, laten zien waar de wachtkamer is. Bij het onderzoek zijn jullie als ouders in de regel niet aanwezig, tenzij het niet meer dan logisch is dat jullie wel aanwezig zijn. 

Op deze site (zie: waar) staan enkele foto's van de praktijk. Deze laten zien kan alvast de nieuwsgierigheid prikkelen.

Bij jongere kinderen bestaat het onderzoek meestal uit twee afspraken. Het liefst spreken we de eerste afspraak altijd 's ochtends af. De ervaring leert dat de aandacht dan vaak scherper is en dat is zeker bij intelligentie-tests ed. een voordeel. 

Bij oudere kinderen, middelbare schoolleeftijd kan een onderzoek vaker in een sessie. Afhankelijk van de vraagstelling zijn meerdere  afspraken ook mogelijk. 528