Kosten voor afname van de WISC en WAIS bedragen

€ 225,-.

Afname, bespreken, advies en verslaglegging op dezelfde dag. 

Intelligentie

Intelligentie-onderzoek levert inzicht in de cognitieve capaciteiten. Meer nog dan een totaalscore is de opbouw van het intelligentieprofiel van belang. Wat zijn sterke vaardigheden, welke vaardigheden zijn minder sterk en wat betekent dit voor het dagelijkse leren? Welk school- of opleidingsniveau past bij dit profiel van capaciteiten? Bij diagnostisch onderzoek naar ad(h)d, autisme en dyslexie/dyscalculie, maakt intelligentie-onderzoek standaard deel uit van de opzet.

Opzet

De testafname vindt 's ochtends plaats en duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van de gebruikte test. De meest gehanteerde test voor de schoolgaande jeugd is de WISC, voor volwassenen de WAIS. Voor schoolkeuze is er ook de NIO (groep 8, brugklas), die individueel afgenomen kan worden. Daarnaast is onderzoek mogelijk met de SON.  We bespreken de bevindingen bij voorkeur direct na afname en ronden dan ook het verslag af.

Vervolg

De onderzoeksresultaten staan nooit op zichzelf maar krijgen betekenis in de context van schoolprestaties of het gedrag thuis. Aan het bespreken en plaatsen van de resultaten in die context hechten we veel waarde.

Meer nog een IQ-score gaat het om de verdeling van de scores over de verschillende onderdelen van een intelligentietest. De belangrijkste factoren zijn:

  • Verbaal begrip
  • Perceptuele Organisatie
  • Werkgeheugen
  • Verwerkingssnelheid

 Lees meer over de verschillende profielen via deze link.